Skip to main content

Association Neuchâteloise des Tireurs Sportifs Vétérans

Chef des tirs1.52.0.09
Wenger Jean
Verger l'Ecuyer 3
2068 Hauterive


032 753 49 62

jean-wenger@bluewin.ch

Informations

​​​​
DateInfo
17.11.2023
Résultats des tirs décentralisés 2023
 
12.11.2020 Résultats du tir 2020 
​​ 
09.12.2019Résultats du tir 2019 
​​